Javna razgrnitev predloga odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta

V izložbi vaškega doma ob vhodu v prostore Krajevne skupnosti Bakovci  je od 30. 3. do 29. 4. 2010 predstavljena ponovna javna razgrnitev predloga Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje ”za vaškim domom” v Bakovcih. Ponovitev je bila potrebna zato, ker je po obravnavi prvega predloga v mestnem svetu na osnovi zbranih pripomb prišlo do nekaterih izboljšav načrta, vrisanih pa je tudi nekaj več objektov, kar bo ugodno vplivalo na investitorje, saj bo izračun komunalnega prispevka za posamezni objekt tako nižji. Javna obravnava bo v sredo, dne 14. 4. 2010, ob 17. uri v veliki dvorani vaškega doma.

x
Vesel Božič in srečno novo leto 2023
Želimo vam obilo čarovnih trenutkov v krogu svojih družin. Naj nam novo leto prinese odpuščanja, strpnosti, medsebojnega sodelovanja in prijateljstva. Da bomo vsi skupaj ter vsak posebej pomemben delček mozaika v naši vasi. Verjamemo in si želimo, da nam s skupnim sodelovanjem uspejo vsi načrti. Svet KS Bakovci
dni
ur
minut
sekund