Nova sestava Sveta KS Bakovci 2014 – 2018

V petek smo na svetu KS Bakovci izvolili predsednico in določili pristojnosti novim članom sveta:

pristojnost:ime in
priimek:
telefon:elektronska pošta
predsednica
Nives Cajnko041 610 412info@ks-bakovci.si
podpredsednicaAleksandra Grah031 204 802
tajnica
Cvetka Vereš040 754 617info@ks-bakovci.si
kstajnica.bakovci@gmail.com
član (infrastruktura)Uroš Bagari051 330 571
član (nadzornik javnih del v KS)Emil Cör064 130 565
članJože Kuhar 041 751 884
članicaTadeja Bencak031 468 385

Za vse pobude in vprašanja se obrnite na člana KS, pristojnega za določeno področje.

predsednica Sveta KS Bakovci

Nives Cajnko